Slim slub merino V-neck sweater

Slim slub merino V-neck sweater
they might also like